30 kwietnia po raz kolejny odwiedziliśmy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach. Tym razem przyjechaliśmy Starem 244, który wzbudził ogromny entuzjazm wsród dzieci.

Przeprowadzaliśmy pogadanki na temat bezpieczeństwa. Pokazaliśmy sprzęt strażacki umieszczony na samochodzie, a nawet zaprosiliśmy uczniów do środka aby mogły się przekonać jak wygląda wnętrze samochodu bojowego.

Największy aplauz wzbudziły działania z wodą: rozciągnięcie linii gaśnicznej i podanie wody, pokaz działania kurtyny wodnej oraz demonstracja gaszenia za pomocą działka.

Dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Pawłowskiej i Pani Wicedyrektor Marzenie Nowakowskiej oraz całemu gronu pedagogicznemu za pomoc w organizacji zajęć.