W dniu 08.02.2014 (sobota) o godz 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki.

Zebranie otworzył Prezes Stanisław Górski, powitał druhny i druhów oraz przybyłych gości na nasze zebranie.

 

Przybyli do nas:

Z-ca Świetokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Pan st.bryg. Stanisław Woś

Komendant Miejski PSP w Kielcach Pan st.bryg. Krzysztof Janicki

Komendant Gminny Z OSP RP Piekoszowie druh Marek Sorbian

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP  w Piekoszowie druh Dariusz Śliwa

Wójt Gminy Piekoszów Pan Zbigniew Piątek

Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów Pani Pelagia Rusiecka

Radny wsi Rykoszyn Pan Zdzisław Grosicki

Sołtys wsi Rykoszyn Pan Waldemar Kotwica

 

Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Stanisław Górski, protokolantem Tomasz Górski.

Sprawozdanie z pracy Zarządu przedstawił prezes Stanisław Górski, ze sprawozdania wynika, że:

OSP Rykoszyn liczy 60 strażaków czynnych w tym 21 kobiet, 9 honorowych, MDP 10 dziewcząt, 9 chłopców.

Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:

S. Radomski, J.Garbat, A. Kropisz, P. Piątek, J. Jakubowski, J. Chojnecki,  S.Nowak, T.Górski, S.Majcherczyk, G.Walczak, M.Skwarek, M.Górski, R.Garbat, K.Lotko, H.Walas, A.Walczak E.Nowak.

OSP w roku 2013 uczestniczyła 56 razy w akcjach ratowniczych, w tym:

w gaszeniu pożarów 39 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 17 razy.  

Poza teren gminy wyjeżdżaliśmy 6 razy: Miedzianka w gminie Chęciny 5 razy, Kowala w gminie Sitkówka 1 wyjazd.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie i druhny:

T.Górski-34, J.Jakubowski-34, J.Garbat28, S.Radomski23, M.Skwarek-21, S.Majcherczyk-15, A.Nowak-15, A.Kropisz-14, S.Nowak14, P.Piątek-14, W.Jakubowski-14, H.Walas-13, P.Sidło, M.Górski-12, G.Walczak-11, W.Walczak-11, R.Garbat-9, R.Garbat-9, K.Lotko-8, S.Walczak-7, S.Górski4, J.Chojnecki-4, A.Walczak-3, K.Bielawski-2, M.Walczak-1.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Tomasz Górski.

W 2013 roku jak wynika ze sprawozdania skarbnika dochody wynoszą 24 922,27zł, z czego 20 800zł KSRG, 3030 ZOSP RP, wydatki 24 430,07zł ,23 869,00zł to zakup sprzętu p.poż. W kasie pozostało 492,20zł.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił członek komisji Stanisław Nowak.

Komisja nie wnosiła żadnych uwag do pracy Zarządu postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Na zebraniu wybrano komitet obchodów 50-lecia powstania OSP Rykoszyn. Po przegłosowaniu wniosków i uchwał przewodniczący zakończył zebranie.