Czwartego kwietnia 2010 roku ponad 50 tysięcy strażaków wzięło udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górą. Za opiekę nad ich służbą dziękowali zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. Do Częstochowy na pielgrzymkę przyjechali funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie ochotniczych straży pożarnych, a także m.in. słuchacze szkół pożarniczych i strażacy zakładowych straży pożarnych.

W dniu tak ważnym dla strażaków z całe Polski nie mogło zabraknąć także nas strażaków z OSP Rykoszyn. Delegacja dwudziestoosobowa druhen i druhów z pocztem sztandarowym zameldowała się na Błoniach Jasnogórskich, modląc się i prosząc Najświętszą Pannę Maryję o zdrowie i błogosławieństwo dla strażaków z Rykoszyna i ich rodzin. W pielgrzymce udział wzięli: prezes Stanisław Górski, naczelnik Jerzy Garbat, druhny i druhowie: Anna Górska, Renata Garbat Elżbieta Nowak, Monika Nowak, Edyta Garbat, Izabela Walas, Ewelina Garbat, Martyna Garbat, Patrycja Staszewska, Karolina Sochanowska, Zbigniew Górski, Andrzej Nowak, Stanisław Nowak, Michał Górski, Tomasz Górski, Tomasz Walczak, Grzegorz Walczak, Mariusz Jakubowski.

Strażacy z Rykoszyna jako jedyna jednostka z terenu gminy Piekoszów ma zaszczyt uczestniczyć w pielgrzymce do Jasnogórskiej Pani po raz drugi. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w 2005.r.

Pielgrzymka strażaków organizowana jest na Jasnej Górze co pięć lat. Przypada przed Dniem Strażaka – 4 maja, kiedy obchodzone jest święto św. Floriana. Zwyczaj spotkań w Częstochowie wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego – 18 czerwca 1939 r. na Jasnej Górze odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa.

Tradycyjnie jak w latach ubiegłych Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 10.00 złożeniem meldunku na Placu Katedralnym przed Archikatedrą Św. Rodziny przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie.
Po złożeniu meldunku została uformowana kolumna pielgrzymkowa, która w asyście orkiestr, kompanii honorowych i sztandarów przeszła Aleją Najświętszej Marii Panny na Błonia Jasnogórskie.
Mszę św. na jasnogórskim Szczycie poprzedził niezwykły koncert – ponad 157 strażackich orkiestr dętych wystąpiło we wspólnym repertuarze, a niektóre utwory zostały wykonane z towarzyszeniem 22 zespołów wokalnych ochotniczych straży pożarnych.

W imieniu klasztoru zgromadzonych powitał przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. Dziękował strażakom za obecność w sanktuarium, przywiązanie do wiary i tradycji, a także za każde uratowanie życie i mienie oraz służbę, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie miast i miasteczek.

O godz. 12 rozpoczęło się Nabożeństwo. Msze św. celebrował na jasnogórskim szczycie metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. Część homilii abp Głódź poświęcił patronowi strażaków – św. Florianowi, który w Polsce cieszy się szczególnym kultem. Metropolita przekonywał, że podobnie jak on, także każdy strażak musi być człowiekiem zasad, poświęcenia i ofiary.
Hierarcha zauważył, że dzisiaj strażacy nie tylko gaszą pożary, ale są też wzywani do wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych. By wykonywać taki zawód, trzeba odwagi i poświęcenia; strażacy dają poczucie bezpieczeństwa i nic dziwnego, że cieszą się uznaniem w badaniach opinii publicznej.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było zawieszenie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej Ryngrafu Pożarnictwa Polskiego. Przedstawia on na tle odlanej w metalu mapy Polski, sylwetkę klasztoru jasnogórskiego, Matkę Boską Częstochowską z Dzieciątkiem i strażacki kask otoczonym liśćmi wawrzynu.

Strażacy z OSP Rykoszyn dziękują Panu Tadeuszowi Dąbrowie Wójtowi Gminy Piekoszów, za zafundowanie autokaru na pielgrzymkę, modlimy się aby Jasnogórska Pani dała dla niego i całej jego rodziny dużo zdrowia i łask bożych w życiu.