Dnia 18 lutego 2013 roku wybraliśmy się do Szkoły Podstawowej w Micigoździe. Przeprowadziliśmy szkolenie dla wszystkich uczniów tej szkoły. Po raz pierwszy mieliśmy zajęcia w klasach integracyjnych. Bardzo nas urzekła atmosfera w tych klasach, jak i wzajemna pomoc uczniów.

Szkolenie podzieliśmy na dwie tury. Najpierw były dzieci z klas 0-3, następnie 4-6. Dzieci wykazywały dużą znajomość tematu pierwszej pomocy i aktywnie uczestniczyły na zajęciach. Niektóre grupy dzieci  nawet rezygnowały z przerw tylko po to, aby nie stracić nawet minuty z naszego szkolenia. Uczniowie zadawali bardzo ciekawe pytania, których nie powstydziliby się nawet dorośli. Tradycyjnie pokaz sprzętu strażackiego wywołał największy entuzjazm wsród dzieci.

Bardzo pragniemy podziękować Panu Dyrektorowi mgr Jerzemu Witkowskiemu za zaproszenie do szkoły, gronu pedagogicznemu za pomoc w zajęciach oraz samym dzieciom za niezwykle aktywne uczestnictwo w szkoleniu.