Dnia 15 lutego zawitaliśmy do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach. Ponieważ w tej szkole uczy się duża liczba dzieci postanowiliśmy najpierw spotkać się z uczniami klas 0-3. Po kilku słowach wstępu puściliśmy animowany film edukacyjny, następnie omawialiśmy zagadnienia w nim przedstawione korzystając z prezentacji multimedialnej. Po teorii podzieliliśmy się na 3 grupy i realizowaliśmy zajęcia praktyczne.

Trenowaliśmy pozycję boczną ustaloną, masaż serca, sztuczne oddychanie oraz zachowanie w momencie spotkania osoby potrzebującej pierwszej pomocy. Dzieci były zaangażowane i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Na koniec w formie zabawy pokazywaliśmy dzieciom sprzęt strażacki. Deska ratownicza cieszyła się szczególnym zainteresowaniem.

Pragniemy bardzo podziękować Pani Dyrektor Wiesławie Ciszek za zainteresowanie naszą akcją i umożliwienie przeprowadzenia zajęć, Pani Wicedyrektor Małgorzacie Rzeszowskiej za pomoc w przygotowaniu technicznym, oraz całemu gronu pedagogicznemu za pomoc w realizacji zajęć.

To nie koniec naszej akcji w tej szkole, ponieważ jesteśmy umówieni na spotkanie z klasami 4-6 pod koniec miesiąca.