W dniu 04.05.2014 obchodziliśmy święto strażackie. Zaczęliśmy obchody uroczystą zbiórka przed remizą o godzinie 11.00. Przybyło 36 druhen i druhów w mundurach galowych. Potem udaliśmy się  do kościoła parafialnego w Rykoszynie na uroczystą Mszę Świętą.

Msza Święta odprawiona została przez proboszcza naszej parafii ks. Antoniego Bialika w koncelebrze z naszym druhem honorowym ks. Bogdanem Giemzą w intencji zmarłych i żywych strażaków oraz ich rodzin. Homilię wygłosił ks. Bogdan, nawiązując w niej do tradycji strażaków świętowania swojego święta w dzień Patrona Św. Floriana.

Po Mszy Świętej strażacy udali się do remizy.  Prezes podziękował druhnom i druhom za wkład ogromnej pracy zaangażowanie w działalność na rzecz naszej jednostki, odczytał także list Pana Mirosława Pawlaka –prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, posła na Sejm. Podziękowania za trudy podczas akcji oraz dużo łask Bożych życzył nam w swoim liście także kapelan wojewódzki strażaków ks.kanonik Marek Mrugała zapraszając nas na międzydiecezjalną pielgrzymkę strażaków do sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie.

Po części oficjalnej druh prezes zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany przez druhny Renatę Garbat, Elżbietę Nowak,  Elżbietę Giemzę, Monikę Nowak, Karolinę i Magdalenę Grzywa, Ewelinę Garbat, Patrycję Staszewską. Na uroczystościach w remiziegościli ksiądz Antoni Bialik proboszcz naszej parafii, oraz ks. dr hab.Bogdan Giemza.