22 marca odbywa się  zbiórka strażaków przed remizą – cel sprzątanie w kościele i przygotowanie Grobu Pańskiego oraz ciemnicy. Wyjeżdżamy GBA ponieważ potrzebna jest drabina.

Przybyli strażacy: Jerzy Garbat, Sławomir Majcherczyk, Stanisław Górski, Michał Górski, Tomasz Górski, Marcin Skwarek, Andrzej Nowak, Mariusz Jakubowski, Wiesław Jakubowski, Paweł Sidło, Daniel Szczepanik, Sylwester Radomski.

Sprzątamy kościół, z drabiny są zdejmowane pajęczyny z okien, przygotowana jest ciemnica na Wielki Czwartek, grób przygotowany do przystrojenia przez panie dekoratorki.

29marca w Wielki Piątek zbiórka strażaków odbywa się o godz. 17.00 w pomieszczeniu biblioteki udostępnionego przez Panią Grażynę Górską (naszą bibliotekarkę) skąd strażacy będą udawać się na adorację do Grobu Pańskiego. Pierwsze zadanie to przeniesienie figury Pana Jezusa w procesji do grobu. Adoracja w Wielki Piątek trwa do godziny 24.00.

30 marca w Wielką Sobotę adorację od godziny 8.00 rozpoczynają kobiety i dziewczyny. Jest to dzień poświęcenia pokarmu, więc również druhny poświęciły jaja, które będą wykorzystane podczas uroczystego śniadania. Druhny adorują do godziny 15.00, kiedy swoją powinność rozpoczęli druhowie i chłopcy z MDP. O godzinie19.00 strażacy rozpalają ogień ,przy którym księża zapalają Paschał. Podczas nieobecności Prezesa ,który co roku rozpalał ogień w tym roku zaszczyt rozpalenia miał Wiceprezes Sławomir Majcherczyk. Adoracja trwa do godziny 22.00. W międzyczasie druhowie Zbigniew Górski, Wiesław Piotrowski i Jerzy Garbat przygotowują wielkanocny żurek.

31 marca w Wielką Niedzielę zbieramy się już o godzinie 5.00. Wyznaczona zostaje piątka do asysty przy kapłanie niosącego Pana Jezusa podczas procesji są to: Jerzy Garbat, Krzysztof Lotko, Andrzej Nowak, Sławomir Majcherczyk, Wiesław Piotrowski. Druhny: Jolanta Piotrowska, Monika Nowak, Elżbieta Giemza, Anita Lis biorą udział w procesji niosąc feretron patrona strazaków Św.Floriana Druhny: Magdalena Wrona, Magdalena Grzywa, Ewelina Garbat, Karolina Grzywa niosą figurkę Pana Jezusa. Reszta strażaków pod dowództwem Tomasza Górskiego oddzielają szpalerem wiernych od baldachimu, pod którym ksiądz proboszcz niesie monstrancję z Panem Jezusem.

Po procesji i Mszy Rezurekcyjnej pomaszerowaliśmy do remizy. Prezes zaprasza tradycyjnie proboszcza naszej parafii księdza Antoniego Bialika, księdza Waldemara Wiśniowskiego, który gości w naszej parafii, oraz panią Magdę naszą organistkę na śniadanie wielkanocne. W tym roku niema wśród nas druha ks. Bogdana Giemzy, który zachorował. W remizie czeka na nas żurek, święcone jajka, tradycyjna lampka wina, oraz słodycze dla młodzieży, które co roku przynosi ksiądz proboszcz. Ksiądz proboszcz po odmówieniu wspólnej modlitwy składa strażakom życzenia, dziękuje za adorację podczas Trydium Paschalnego. Prezes również dziękuje strażakom, składając życzenia wszystkim obecnym.

W adoracji udział wzięło 55 druhen i druhów.