Ochotnicza Straż Pożarna w Rykoszynie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1997 roku. Dysponujemy trzema samochodami bojowymi: GCBA Jelcz 315, GBA Star 244 i SLRT Gazela. Posiadamy sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego.

Nasze druhny i druhowie posiadają wyszkolenie umożliwiające ich udział w akcjach gaśniczych, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego i innych zdarzeń. Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych zajmujemy się także prewencją w naszej miejscowości, szkoleniem młodzieży i krzewieniem kultury fizycznej.

Zabezpieczamy teren gminy Piekoszów. Przynależność do KSRG wymaga od nas gotowości do działań na terenie całej Polski.  Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną w Kielcach, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie gminy i powiatu, Pogotowiem Ratunkowym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją, oraz Samorządem Gminy Piekoszów.

Ta strona internetowa powstała, aby przybliżyć mieszkańcom gminy Piekoszów sprawy naszej jednostki, oraz w celu ułatwieniu kontaktu między nami, a obywatelami, którzy są pod naszą opieką.