W dniu 02-06-2013r. o godz:12.37 Miejskie Stanowisko Kierowania w Kielcach otrzymało zgłoszenie o pożarze butli z acetylenem i tlenem w miejscowości Piekoszów. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG 3 ,JRG 2,JRG 1 z Kielc oraz jednostki OSP Piekoszów i OSP Rykoszyn.

My pojechaliśmy dwoma samochodami GBA Star 244 i GCBA Jelcz 315.

W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż na terenie nieużytkowanego gospodarstwa rolnego doszło do zapalenia się butli z acetylenem stanowiącej zestaw spawalniczy, który znajdował się blisko opuszczonego kurnika. Pożar powstał w wyniku nieszczelności na reduktorze ciśnienia butli acetylenowej i był skierowany poziomo w kierunku budynku nie ogrzewając bezpośrednio płaszcza butli. Działania Straży Pożarnej w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyznaczeniu strefy bezpiecznej dla ratowników odległość 100 m , podaniu przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ODO dwóch prądów wody w natarciu na butle z acetylenem i tlenem w celu schładzania zza osłoniętych stanowisk gaśniczych. Na miejsce działań zadysponowano dwa działka stacjonarne z JRG Nr 2 oraz zbiornik brezentowy z OSP Piekoszów.

Po sprawieniu stanowisk gaśniczych na bazie działek bezobsługowych i podaniu wody z jednego z nich, wycofano ratowników ze strefy zagrożenia. Przybywające kolejne siły i środki zostały zaangażowane do dowozu wody na miejsce prowadzonych działań gaśniczych, gdyż hydrant zlokalizowany na terenie gospodarstwa był niesprawny.

Teren akcji podzielono na dwa odcinki bojowe do obsługi stanowisk gaśniczych i zaopatrzenia wodnego. Po schłodzeniu butli dwóch ratowników w aparatach ODO dokonało pomiaru stężenia CO oraz temperatury płaszcza butli przy pomocy pirometru, a następnie butle umieszczono w zbiorniku brezentowym w celu dalszego chłodzenia pod nadzorem zastępów z PSP I OSP. Na miejsce działań zadysponowano Zespół Pogotowia Ratunkowego w celu zabezpieczenia działań ratowniczych oraz Policję która prowadziła dochodzenie śledcze.

 

W skład zastępu GBA weszli:

Tomasz Górski – dowódca

Marcin Skwarek – kierowca

Rafał Garbat

Jakub Jakubowski

Sylwester Radomski

Grzegorz Walczak

 

W skład zastępu GCBA weszli:

Stanisław Nowak – dowódca

Andrzej Kropisz – kierowca

 

 

Źródło: Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Kielcach.