Piękna uroczystość z okazji 50-lecia istnienia OSP Rykoszyn odbyła się 30 sierpnia 2014 roku. Oprócz świętowania jubileuszu 50 lecia uroczyście pożegnaliśmy stary i został nam wręczony nowy sztandar. Rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 zbiórką pododdziałów na placu przy remizie OSP.
Dowódca uroczystości druh Krzysztof Lotko złożył raport prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Świętokrzyskiego, posłowi na Sejm RP druhowi Mirosławowi Pawlakowi o gotowości pododdziałów do uroczystości.
Prezes Stanisław Górski witając przybyłych gości powiedział:
„Spotykamy się dzisiaj w 50 rocznicę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wielu  naszych druhów i mieszkańców. Zawsze wierni strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” mimo upływu czasu wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy.

Na Jubileusz 50 – lecia przybyły do nas poczty Sztandarowe z OSP  Piekoszów, Szczukowice, Zajączków, Kowala, Chęciny,  Zawada, Brynica, Promnik, Bolmin, Łosienek

Przybyli do nas znamienici goście w osobach:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach,poseł na sejm RP Pan Mirosław Pawlak
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Piekoszowie Pan Dariusz Śliwa
Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Pan st. bryg. Stanisław Woś
Zastępca Kmendanta Miejskiego PSP w Kielcach Pan st. bryg. Robert Sabat
Czcigodni kapłani:
Gospodarz parafii Rykoszyn ks. proboszcz Antoni Bialik
Kapelan wojewódzki strażaków ks. kan Marek Mrugała
Członek honorowy naszej OSP ks. dr hab. Bogdan Giemza
Członek Zarządu województwa świętokrzyskiego Pan Piotr Żołądek
Koordynator Zespołu obsługi biura regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Ryszard Białacki
Senator RP Pan Krzysztof Słoń
Starosta powiatu kieleckiego Pan Zdzisław Wrzałka
Wójt gminy Piekoszów Pan Zbigniew Piątek
Przewodnicząca rady gminy w Piekoszowie Pani Pelagia Rusiecka
Radny wsi Rykoszyn Pan Zdzisław Grosicki
Księgowa gminy Piekoszów Pan Jadwiga Szymańska
Dyrektor zakładu Nordkalk w Miedziance Pan Andrzej Jabłoński
Wiceprezes banku spółdzielczego w Łopusznie Pani Grażyna Stefaniak
Dyrektor Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie Pan Andrzej Pażdzierz
Dyrektor Naukowego przedszkola w Piekoszowie Pan Adrian Lipa
Prezes stowarzyszenia PROCIVITAS w Piekoszowie Pan Michał Gaweł
Sołtys wsi Rykoszyn Pan Waldemar Kotwica
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie Pani Danuta Kotwica
Orkiestra Dęta z Piekoszowa na czele z kapelmistrzem Panem Stanisławem Czechowiczem
Państwo Daniela i Marian Krzeszowscy
Państwo Ewa i Sławomir Michalscy
Państwo Genowefa i Tadeusza Kosińscy
Państwo Danuta i Stanisław Misztalowie

Po powitaniach został pożegnany stary sztandar. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Górski uroczyście pożegnał stary sztandar nadany w 1989 roku przez mieszkańców Rykoszyna na 25-lecie powstania jednostki. Poczet sztandarowy w składzie:chorąży Stanisław Nowak, Andrzej Nowak i Wiesław Piotrowski po raz ostatni oficjalnie przedefilował z nim przed szeregiem druhów i odprowadzony został doizby tradycji.

Po pożegnaniu starego Sztandaru nastąpiła uroczysta chwila wręczania nowego sztandaru. Ojcowie chrzestni w osobach: fundator nowego Sztandaru Wójt Gminy Piekoszów Pan Zbigniew Piątek, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Pelagia Rusiecka, oraz sołtys wsi Rykoszyn Pan Waldemar Kotwica poprosili kapłanów o poświęcenie nowego Sztandaru. Kapelan wojewódzki strażaków  ks kan. Marek Mrugała, oraz proboszcz Antoni Bialik dokonują aktu poświęcenia nowego sztandaru. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru przez członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kielcach druha Marka Sorbiana Pan Wójt Zbigniew Piątek przekazuje sztandar na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druha Mirosława Pawlaka, który jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia przekazał na ręce Prezesa Ochotniczej Straż Pożarnej w Rykoszynie Stanisława Górskiego. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji nowego sztandaru wzdłuż zgromadzonych szeregów i zajął jako pierwszy ze zgromadzonych sztandarów.

Następnie pododdziały w kolumnie marszowej w asyście orkiestry dętej z Piekoszowa pod batutą kapelmistrza Stanisława Czechowicza, udały się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Rykoszynie na uroczystą Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę Świętą odprawiali w koncelebrze kapelan wojewódzki świętokrzyskich strażaków ksiądz kanonik Marek Mrugała ,proboszcz ksiądz Antoni Bialik oraz druh honorowy naszej OSP ksiądz  doktor habilitowany Bogdan Giemza. Wszystkich gości i strażaków w kościele powitał proboszcz parafii w Rykoszynie ksiądz Antoni Bialik. Kapłani w pięknych słowach modlili się za strażaków i przypomnieli ich rolę w życiu każdego człowieka. Homilię wygłosił ks. Bogdan.
Liturgię słowa przygotowali strażacy: czytanie Tomasz Górski, psalm Paweł Kozieł,modlitwę powszechną Karolina Piotrowska i Paweł Piątek.

Po przyjściu z kościoła druh sekretarz OSP Tomasz Górski odczytał krótki zarys historii naszej jednostki. Miłym akcentem było też odznaczenie naszej jednostki Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa przyznanym  Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP podpisaną przez Prezesa Zarządu Głównego druha Waldemara Pawlaka.
50 urodziny Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie mile wspominać będą druhowie którzy przy okazji uroczystości zostali odznaczeni medalami za działalność na rzecz OSP Rykoszyn.

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

1.Ks.dr hab.Bogdan Giemza
2.Krzysztof Lotko
3.Adam Bernat

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

1.Andrzej Kropisz
2.Paweł  Walas
3.Mariusz Jakubowski

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

1.Górski Michał
2.Górski Tomasz
3.Walczak Wojciech
4.Renata Garbat
5.Elżbieta Nowak

Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piekoszowie odznaką
„Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali:

1.Grzegorz Walczak
2.Marcin Skwarek
3.Sylwester Radomski
4.Patrycja Staszewska
5.Monika Nowak
6.Paweł Sidło
7.Rafał Garbat

Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piekoszowie
Złotą i Srebrną odznaką MDP zostali odznaczeni:

1.Karolina Piorowska
2.Katarzyna  Piotrowska
3.Milena Lis
4.Karolina Garbat
5.Paulina Kozieł
6.Klaudia Nowak
7.Marta Giemza
8.Maciej Majcherczyk
9.Piotr Grabowski
10.Dominik Wawrzeńczyk

Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piekoszowie odznaką
Za Wysługę Lat odznaczeni zostali:

50-lat ; Jan Cieślik, Zdzisław Walczak, Edward Kotwica
45-lat : Józef Bernat
40-lat : Mieczysław Chojnecki, Stanisław Górski
35-lat : Jerzy Garbat, Andrzej Nowak
30-lat :Zbigniew Górski, Marek Walczak, Wiesław Jakubowski, Andrzej Kropisz
25-lat : Stanisław Nowak, Bogdan Giemza, Paweł Walas
20-lat : Sławomir Majcherczyk, Adam Bernat
15-lat : Mariusz Jakubowski, Krzysztof Lotko, Wiesław Piotrowski
10-lat : Tomasz Górski,Michał Górski, Wojciech Walczak
5-lat :  Sylwester Radomski, Paweł Sidło, Renata Garbat, Elżbieta Nowak, P”atrycja Staszewska, Jolanta Piotrowska, Szymon Walczak, Grzegorz Walczak
Strażacy Z Rykoszyna podziękowali  Wójtowi Gminy pan Zbigniewowi Piątkowi za  ufundowany sztandar ,oraz sponsorom:

Zarządowi firmy „NORDKALK”
Zarządowi Banku Spóldzielczego w Łopusznie,
Stowarzyszeniu PROCIVITAS,
właścicielom firmy ROLMECH,
restauracji i domu weselnego Chelosiowy Dworek w Jaworzni,
dyrektorowi przedszkola panu Adrianowi Lipie
panu mecenasowi Mateuszow Karlińskiemu,
właścicielowi firmy MISZTOUR,
piekarni państwa Kosińskich

wręczając im okolicznościowe pamiątkowe statuetki.

Następnie posypały się liczne podziękowania i gratulacje od zaproszonych gości.
Do mikrofonu podchodzili kolejno:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, Poseł  na Sejm RP Mirosław Pawlak,
Senator RP Krzysztof Słoń,
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek,
Koordynator Zespołu Obsługi Biura Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Ryszard Białacki
Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego st  bryg Stanisław Woś
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach st bryg Robert Sabat
Starosta Powiatu Kieleckiego Zdzisław Wrzałka
Wójt Gminy Piekoszów  Zbigniew Piątek
Przewodnicząca RadyGminy  w Piekoszowie Pelagia Rusiecka
Radny wsi Rykoszyn Zdzisław Grosicki
Prezes stowarzyszenia PROCIVITAS w Piekoszowie  Michał Gaweł
Dyrektor Naukowego przedszkola w Piekoszowie  Adrian Lipa
Wiceprezes banku spółdzielczego w Łopusznie  pani Grażyna Stefaniak

Uroczystość zakończyły wpisy zaproszonych gości do księgi pamiątkowej
Po części oficjalnej wszyscy goście udali się na uroczysty obiad, który przebiegał w bardzo miłej atmosferze.

 

 

 

 

« 1 z 11 »