Dnia 14.06.2009.r. w kościele parafialnym w Rykoszynie obchodziliśmy piękną rocznicę 25 lat przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich ks. Bogdana Giemzy oraz 80 rocznicę urodzin jego mamy.  Ksiądz Bogdan to nasz rodak pochodzący z Gałęzic, członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. Uroczysta Eucharystia została odprawiona w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego na sumie o godz.12. Mszę świętą odprawił sam jubilat.

We mszy świętej  uczestniczyli wierni, którzy pragnęli dziękować Bogu za dar kapłaństwa. Oprócz parafian w uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli ks. biskup Marian Florczyk, księża Salwatorianie oraz księża naszego dekanatu na czele z naszym ks. proboszczem Antonim Bialikiem.

W uroczystościach nie mogło brakować druhów z OSP  Rykoszyn, którzy ze sztandarem w mundurach galowych dość licznie przybyli aby być razem w tak wielkim święcie naszego druha.

W czasie jubileuszowych przeżyć wierni otoczyli jubilata serdeczną modlitwą, a na dalsze lata kapłańskiej posługi wszyscy życzą łask Bożych w realizacji służby oraz owocnej posługi Bogu i Kościołowi. Po mszy świętej służba liturgiczna, dzieci, parafianie, oraz strażacy złożyli życzenia i  podziękowania oraz wręczyli jubilatowi piękne kwiaty.

Życzenia stu lat życia oraz kwiaty dla mamy ks. Bogdana w 80 rocznicę urodzin w imieniu strażaków złożył Prezes OSP Stanisław Górski.

 

 

Czcigodnemu ks. dr Bogdanowi Giemzie

Druhowi honorowemu  OSP Rykoszyn

w dniu Jubileuszu

25-lecia Święceń Kapłańskich

aby wpatrzony w Miłość

Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego

trwał przy Najwyższym Kapłanie pomimo trudności

i był uległy Duchowi Świętemu,

Który doprowadził Księdza Bogdana aż dotąd

i pragnie ukształtować

na wzór Boskiego Serca

DRUHOWIE OSP RYKOSZYN