Czwartego marca 2013 roku odwiedziliśmy Gimnazjum nr 13 w Kielcach, gdzie przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich klas. Zajęcia podzieliliśmy na część teoretyczną i praktyczną. Najpierw oglądaliśmy filmy edukacyjne i opowiadaliśmy jak postępować w razie zagrożenia. Potem przeszliśmy do praktyki. Prowadziliśmy zajęcia na fantomach, trenowaliśmy pozycję boczną ustaloną oraz wzywanie pomocy. Dzieci odgrywały scenki, aktywnie uczestnicząc w zajęciach. Na zakończenie był pokaz sprzętu strażackiego, który wzbudził największe zainteresowanie młodzieży.

Dziękujemy Pani Dyrektor Wiesławie Ciszek, Pani Wicedyrektor Barbarze Gołdyś-Biziorek oraz całemu gronu pedagogicznemu za ciepłe przyjęcie i pomoc w zajęciach.