Dnia 25.09.2016 w Rykoszynie odbyła się BIESIADA KULTURALNA (festyn kulturalno, edukacyjno, rozrywkowy) zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie.
Festyn otworzył i powitał przybyłych gości prezes OSP w Rykoszynie Stanisław Górski.
Przybyli do nas znakomici goście w osobach: poseł na Sejm pan Krzysztof Lipiec, senator RP pan Krzysztof Słoń, dyrektor Totalizatora Sportowego w Kielcach pan Tomasz Zbróg, radni Sejmiku pan Andrzej Pruś, pan Mieczysław Gębski, wójt gminy Piekoszów pan Zbigniew Piątek z małżonką, Proboszcz parafii Rykoszyn ks. Tadeusz Lalewicz, Przewodniczący Rady Gminy Piekoszów pan Zdzisław Grosicki z małżonką, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy pani  Barbara Drogosz, pani Alicja Bełtowska, dyrektor BCK Piekoszów Pan Andrzej Paździerz z małżonką, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rykoszynie pani Marzena Szymczyk, prezes ZUK w Piekoszowie pan Jerzy Wijas, kierownik od spraw kultury GOK Piekoszów pan Krzysztof Szymkiewicz, wiceprezes LGD Dolina Bobrzy pan Cezary Majcher oraz  bardzo duża grupa mieszkańców Rykoszyna i okolicznych miejscowości (około 300 osób).

Program imprezy przedstawiał się następująco: po przemówieniach zaproszonych gości odbył się pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu żeńskiej drużyny OSP, oraz nauka udzielania pierwszej pomocy, występ zespołu ludowego działającego przy OSP, pokazy sprawnościowe strażaków, występ kapeli ludowej działającej przy KGW Rykoszyn. Na koniec dwugodzinny występ zespołu „Braters”.

Nie odbyła by się ta impreza gdyby nie sponsorzy. Głównym sponsorem był Totalizator Sportowy Oddział w Kielcach. Dziękujemy dyrektorowi panu Tomaszowi Zbrogowi za wsparcie. Wsparł nas także Sejmik województwa Świętokrzyskiego, oraz przedsiębiorcy z Rykoszyna i gminy Piekoszów: Pan Stanisław Misztal, pan Tomasz Woroch, pan Marcin Adach, pan Zbigniew Smardzewski, pan Tadeusz Kosiński, pan  Aleksander Wolder.lotto

« 1 z 2 »