W dniu 23.08.2014 zarząd zakładu NORDKALK w Miedziance na boisku piłkarskim w Skałce zorganizował piknik dla dzieci i pracowników piknik. W pikniku brała udział Ochotnicza Straż Pożarna z Rykoszyna. Naszym zadaniem było pokazanie dzieciom i starszym uczestnikom festynu działanie straży podczas akcji ratowniczo -gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego.

Udział w pokazach brały dwa samochody pożarnicze: samochód średni GBA Star 244 i samochód ratowniczy SLRT Gazela.

Obsada samochodu GBA: naczelnik Jerzy Garbat – dowódca Sławomir Majcherczyk – kierowca, ratownicy: Stanisław Nowak, Sylwester Radomski, Wiesław Jakubowski, Renata Garbat.

Obsada samochodu ratowniczego: Krzysztof Lotko dowódca, Tomasz Górski kierowca, ratownicy medyczni: Patrycja Staszewska, Karolina Grzywa, Marcin Skwarek, oraz prezes Stanisław Górski.

W pierwszym wejściu pokazaliśmy ubiory strażaków(wyjściowe ,koszarowe, USP, pszczelarskie, przeciw szerszeniom i żaroodporne).Drugim razem pokazaliśmy akcję gaszenia pożaru z wysokości przy użyciu drabiny.

Najbardziej widowiskowe były dwa następne pokazy. Pierwszy pokaz to ratowanie rannego kierowcy w wypadku drogowym i rozcinanie samochodu. Podczas tej akcji ratownicy z Rykoszyna pokazali swój kunszt ratownictwa medycznego i technicznego. Dostaliśmy duże brawa od widzów. Dużą atrakcją zwłaszcza dla dzieci były pokazy gaszenia pożaru .Użyliśmy wody podawanej z węży tłocznych, z działka samochodowego, użycie środka pianotwórczego. Pokazaliśmy także kurtynę wodną. Wszyscy widzowie wielkimi brawami podziękowali nam za pokazy.

Po zakończeniu pokazów wszyscy chętni zwiedzali samochody pożarnicze, robiąc sobie zdjęcia w hełmach strażackich na pamiątkę. Nad sprawnym przebiegiem pokazów czuwał naczelnik Jerzy Garbat. Wszystkie pokazy komentował prezes Stanisław Górski.

« 1 z 4 »