Prezes

Stanisław Górski

Wiceprezes

Andrzej Nowak

Naczelnik

Jerzy Garbat

Zastępca Naczelnika

Stanisław Nowak

Skarbnik

Wiesław Piotrowski

Sekretarz

Tomasz Górski

Gospodarz

Renata Garbat

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Paweł Kozieł

Członek

Komisji Rewizyjnej

Adam Bernat

Członek

Komisji Rewizyjnej

Mariusz Jakubowski