W tym roku Święto Boże Ciało wypadło 19 czerwca. Jak co roku strażacy z Rykoszyna brali czynny udział w uroczystych obchodach tego bardzo ważnego dla katolika Święta.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętąodprawianą przez ks.Piotra Kotwicę , który został wyświęcony na księdza w czerwcu. Ksiądz Piotr  odprawiał pierwsze w swoim życiu Święto Bożego Ciała w naszej parafii w koncelebrze księdzem profesorem Sebastianem.

Po Mszy Świętej ruszyła procesja do czterech ołtarzy naszej miejscowości.Druhny Elżbieta Nowak, Elżbieta Giemza, Jolanta Piotrowska, Monika Nowak w procesji niosły feretron naszego patrona Św. Floriana, druhowie Jerzy Garbat dowódca, Michał Górski, Wiesław Piotrowski, Sylwester Radomski asystowali przy księdzu Piotrze niosącym Ciało Pana Jezusa w monstrancji.Druhowie Sławomir Majcherczyk, Stanisław Nowak, Wiesław Jakubowski czuwali nad bezpieczeństwem, porządkiem i kierując ruchem  podczas procesji.